كودك درمانده تربيت نكنيد.
كودك درمانده تربيت نكنيد.     
وای فای خونتون رو ۲۴ ساعته روشن نذارید
وای فای خونتون رو ۲۴ ساعته روشن نذارید
سه راه مختلف برای تغذیه روحی همسرتان
سه راه مختلف برای تغذیه روحی همسرتان     روزی ۳ دقیقه به همسر خود ۳ وعده غذای عشق دهید:   1⃣ توجه  2⃣ عاطفه  3⃣...
اگه_میخوای_همسرت_عاشقت_باشه...
اگه_میخوای_همسرت_عاشقت_باشه...   
چند هزار صفحه کتاب تربیتی رو تو‌یه جمله ميشه خلاصه كرد.
چند هزار صفحه کتاب تربیتی رو تو‌یه جمله ميشه خلاصه كرد.   ‏فرزندتون، اونی نمیشه که دوست دارید، اونی میشه که...
اردوغان به ترک‌های ساکن اروپا گفته که با آوردن پنج بچه از اروپا انتقام بگیرند.
اردوغان به ترک‌های ساکن اروپا گفته که با آوردن پنج بچه از اروپا انتقام بگیرند.